SY Charisma
Hallberg-Rassy 382

Reise 2021

 

Kommt noch...